Also available in English

Att kommunicera anses ofta vara den enklaste sak här i världen. Ända från barnsben lär vi oss att prata och ge uttryck för våra önskningar, våra känslor och beteenden. Men i själva verket är kommunikation oerhört komplext. Variationen i vårt sätt att kommunicera är lika stor som mängden människor på vår jord. Kommunikativa Spelkort lägger en grund för hur vi bättre ska förstå varandra ochpå så sätt öka effektiviteten team/människor i mellan. Kommunikativa Spelkort finns för närvarande i 7 olika kategorier (1 lek per kategori).

Kommunikativa spelkort skapar dialog som leder till motivation och måluppfyllelse. Använd för att nå strategi, driva transformation eller utveckla organisation och team.