Nytt verktyg Kommunikativa Kartor lanseras under november. För mer information om när de finns för beställning maila: info@kommunikativaverktyg.se