Syfte & effekt

Kommunikativa Spelkort

Syfte, genom att lära känna varandras sätt att se och tolka olika frågeställningar och situationer ökar välmående bland arbetsgrupper/team vilket bidrar till att öka företagets eller organisationens resultat och uppsatta mål.

 

De kommunikativa spelkorten kan användas vid ett redan pågående transformationsarbete eller mindre enskilda projekt eller teamövningar. Korten är ett kompletterande hjälpmedel för organisa- tionen/företaget att nå sina mål.

Effekten bygger på den dialog som uppstår, uppföljning och kon- tinuitet. Genom att samla arbetsgrupper/ team i en dialog skapas värdefull input som får inte bara teamen utan organisationer och företag att utvecklas. För att skapa än mer effekt bör en utsedd moderator för varje samtal säkerställa att det som sägs sammanfattas i en punktad lista/kommunikativa spelregler som något att följa upp eller arbeta vidare med. Dessutom bör det ske en regelbunden sittning för att genomföra dialogsamtal, 2-10 sittningar/samtal om året är lämpligt.

För att beställa klicka här.

Kommunikativa Kartor

Syfte, genom att utgå från de olika kartorna, får du som chef ett stöd i ditt ledarskap. Kartorna hjälper dig att planera in årets alla aktiviteter som stärker ditt kommunikativa ledarskap. 

Årskartan som är en av de medföljande kartorna bidrar till att du som chef ser alla dina medarbetare som individer i stället för en grupp som tycker och tänker likadant.

Årskartan används aktivt av dig och hela ditt team och visualiseras tydligt inför alla. Med hjälp av de medföljande mallarna.

De Kommunikativa Kartorna, hjälper dig som chef att också analysera ert nuläge, se över hur du prioriterar dina målgrupper, hjälper er att sätta mål, ge inspiration till handling samt stöttar så att ni får en god uppföljning. 

Ett paket med Kommunikativa Kartor innehåller allt du behöver för att komma igång med ditt kommunikativa ledarskap. 

För att beställa klicka här.

Presentation av de kommunikativa spelkorten