Kommunikativa spelkort ett strategiskt verktyg för företag och organisationer som skapar dialog, leder till motivation och måluppfyllelse. Används för att nå strategi, driva transformation eller utveckla organisation och team.

Kommunikativa Spelkort finns i de sju olika kategorierna: Leadership & Employee, Feedback, Story, Mood, Discrimination, Action och Safety.

Klicka här för att läsa mer om de Kommunikativa Spelkorten.

Kommunikativa Kartor består av hela 6 verktyg som ger chefer ett fysiskt verktyg att planera sitt kommunikativa ledarskap samt utveckla teamets prestation och motivation.

Kommunikativa Kartor innehåller förutom medföljande mallar, de sex olika verktygen: Nulägeskartan, Årskartan, Målgruppskartan, Målkartan,Uppföljningskartan och Handlingskartan.


Klicka här för att läsa mer om de Kommunikativa Kartorna.